XISM | Museum of Ethnography | Stockholm, Sweden | 2011

∆
∆
XISM Om heliga objekt i en sekulär ram.
Utställningen Vodou på Etnografiska museet drar fullt hus. Parallellt med den arrangerar Etnografiska museet en rad aktiviteter i anslutning till temat. Lördagen den 16 april öppnar konstutställningen XISM med verk både från haitiska och svenska konstnärer. Konstprojektet XISM innefattar även en generös serie föreläsningar, musikevent, filmvisningar, grisfest och en jazzbegravning, och pågår fram till 21 augusti. .............................................................................................. I XISM möts konstnärer, musiker, forskare, teoretiker, esoteriker och aktivister. Konstprojektet syftar till diskussion och praktik i relation till heliga objekt i en sekulär ram. Vad gör konsten med etnografin och religionen? Vad är konst i en så kallad post-sekulär kultur? Vad gör etnografin och konsten med oss i ett sådant ramverk? Hur gör vi etnografi, konst, religion? Vilken roll spelar det oändligt komplexa Haiti och haitisk vodou i den ekvationen? BLOT har utifrån dessa frågor satt ihop ett konstprojekt som löper parallellt med utställningen Vodou.
Utställningen Vodou försöker spegla en specifik samtida kultur som en del av en större helhet socialt, geografiskt och politiskt. Utställningen tangerar erfarenheter och frågeställningar rörande etnicitet, kolonialitet, sociologi och etik. Den rör även upp frågor och behov som tangerar andlighet, ritual, aktivism och estetik bortom både 1:a, 2:a, 3:e och 4:e världen. Blots roll i den pågående utställningen är dels att fungera som en slags rådgivare i allmänhet genom inblick i vodou och haitisk kultur, men Blot har främst jobbat med sammanställningen av ett konstprogram. Det går under namnet XISM; en slags neologism som refererar till sexism, exotism, exorcism, häxeri, exil, Malcolm X eller vad du vill som kalibrerar re-presentation i essens. Centralt i projektet är besöket från tre konstnärer ut konstnärskollektivet Atis Rezistans, Port au Prince. De arbetar utifrån vodouns principer och skapar radikal och utmanande konst baserad på omvandling och återvinning. Mellan 9-21 april skapar André Eugène, Jean Hérard Celeur och Racine Polycarpe en installation komponerad av kasserat gods i ett gränsland mellan vodou, konst och Kunglig Djurgård. De tre håller också den 16 april en föreläsning på museet om sin verksamhet. Förutom Atis Rezistans har Blot också bjudit in sex svenska konstnärer i projektet. Roberto N Peyre: - Konstprogrammet är tänkt att innefatta ett kärnfullt och fruktbart möte mellan haitisk konst/kultur och svensk konst/kultur. Blot har valt en skara särpräglade svenska konstnärer och verk utifrån idéer om konstnärliga praktiker som tydligt arbetar med, kring och genom strategier av subjektformation, och dessutom med något oblyga förhållanden till metafysik/ontologi. Blot är framförallt intresserad av de performativa och rituella dimensionerna i konstverken i relation till ett etnografiskt museum och vice versa. Vår förhoppning är att skapa forum för spirituell handling och dialog i gränslandet mellan etnografier, andligheter och samtidskonst. .............................................................................................. XISM 16 april - 21 augusti 2011 Konstutställning i Etnografiska museets foajé, i gallerigången, restaurangen, museiparken och i Mytteatern samt programverksamhet med bland annat föredrag, workshops, musikprogram och filmvisningar. Fri entré till konstutställningen. Programpunkterna har entréavgift. För fullt program och mer info se www.etnografiskamuseet.se
 bortom 4e världen VODOU 16 april - 21 aug 2011